Phúc, Trọng – rối ren trước Đại hội 13 (Ls Nguyễn Văn Đài)

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 6.12.2019