Thân Mỹ, thân Tàu và „đại chiến“ Ba Đình 2016- 2021 (phần 2)

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 6.12.2019

Bình luận