Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức đại hội

Ảnh: Văn Long

Bình luận