Hoàng Trung Hải – Bộ Chính trị và cuộc chiến quyền lực trước Đại hội 13

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 11.12.2019


Bình luận