Nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Đức – Quốc tịch Pháp bị mật vụ VN tấn công tại Campuchia?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 10.12.2019


Bình luận