Tòa án để “mây mưa” – Quốc hội nhận “đưa người”

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 12.12.2019


Bình luận