“Quan quân” đều bỏ trốn – “Bác Trọng” ở với ai?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 14.12.2019