Đảng – Đô la và 2 Bộ trưởng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 17.12.2019


Bình luận