Tín nhiệm tài chính Việt Nam xuống TIÊU CỰC – 17 ngân hàng vào sổ đen

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 20.12.2019