Trung Quốc đang đưa VN quay về thời Bắc thuộc?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 23.12.2019


Bình luận