Phạm Nhật Vũ đã “hạ bệ” quan chức Đảng ra sao?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 25.12.2019