Vietnam with terrible luggages entering new year 2020

Vietnam with terrible luggages entering new year 2020 Prior to 2020, we review the outstanding events of Vietnam in 2019 with specific numbers: First of all, the number of hatred 114. 114 days: It was about the time when China’s…
Việt Nam với hành trang đau khổ vào năm 2020

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. Trước thềm năm mới 2020, xin điểm lại các sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2019 bằng các con số. Trước hết là con số căm…