Vietnam: Coal power plants to increase 20,000 early deaths by 2030

Scientists report titled “Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia” by Harvard University scientists said that coal emissions in the region will triple by 2030, the most serious in Indonesia and Vietnam. From a detailed analysis of coal-fired…
Bỏ Bắc Hàn – Việt Nam về “phe” Mỹ?

Ông Kim Jong Un, lãnh đạo tối cao Bắc Hàn có vẻ như thay vì mở cửa kinh tế nhanh chóng để lo cho cuộc sống của người dân, thì nay đã điều chỉnh chiến luợc cho đất nước theo…
Đảng đấu đá – Chế độ lung lay

Một lãnh đạo Đảng hàng đầu của Việt Nam mới đưa ra một nhận định khá bất ngờ, về sự tồn vong của thể chế đã rất rệu rã, chỉ còn cái vỏ bề ngoài theo Chủ Nghĩa Cộng Sản…