Discipline Politburo members – Party admits recession

The two party secretaries of the two largest cities of Vietnam have just been proposed by the party’s Central Inspection Committee to discipline them for big mistakes. These Communist Party secretaries have caused losses worth trillions of dong from the…
Đồng Tâm: Lính bị “nướng” 1000 độ?

Cái chết ghê rợn, cháy đen thui của 3 công an Việt Nam đang là bài học đối với nhà cầm quyền tại Hà nội khi xua quân tấn công người dân Đồng Tâm giữa lúc họ đang say giấc…