Dong Tam New Year: People’s blood fades peaches

The people of Dong Tam were attacked, suppressed and killed by the police a few days prior to the Lunar New Year, the atmosphere of grief, depression and worry still covers the first days of the new year. Dong Tam…
Lần đầu tiên có nghi ngờ virus corona ở Berlin.

Tin nóng!!! Lần đầu tiên có nghi ngờ virus corona ở Berlin. Theo các chuyên gia, đó chỉ còn là vấn đề thời gian: Một trường hợp nghi ngờ đầu tiên bị nhiễm virus corona mới cũng xảy ra ở…
Tết Đồng Tâm: Máu nhân dân phai nhạt hoa đào

Người dân Đồng Tâm đã bị Công an tấn công, đàn áp và giết dân ở đây ngay vào ngày cận tết, không khí đau buồn, trầm lắng và lo ngại vẫn đang bao trùm cả những ngày đầu năm…