Chinese economy suffers crucially from coronavirus epidemic

In just one month, coronavirus has caused an global isolattion and taken a heavy blow to China – one of the leading economies in the world, and also one of the countries that destroy the environment and contribute to the…
Kinh tế Trung quốc “thảm khốc” vì corona

Chỉ trong 1 tháng, coronavirus đã gây nên tình trạng phong tỏa cô lập và giáng một đòn nặng nề vào Trung Quốc – một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, và cũng là một trong những…