Throw away Marxist – Party allows people to gamble

Latest information released by international media: The construction of a two-billion dollar casino in Cam Ranh will be started in 2021 to serve local citizens and tourists to gamble. A new casino under the KN Paradise Resort and Leisure Complex…
Vứt bỏ Mác Lê – Đảng cho dân đánh bạc

Thông tin mới nhất được truyền thông quốc tế loan tải: Sòng bạc hai tỷ đô ở Cam Ranh sẽ được khởi công năm 2021 để phục vụ người dân và khách du lịch tới đánh bạc Một sòng bài…