Wuhan Flu: China seeks to bribes EU against the US

As the EU became the focus of the Wuhan Flu pandemic, Beijing increased its support or pledged to help each EU government while carrying out verbal war with the US. This is the result of a rational war that China…
Nỗi sợ Trung Quốc của Tổng bí thư Lê Duẩn

Khi nghiên cứu các tài liệu tiếng Nga thời Xô Viết, các học giả cho biết nỗi lo sợ Trung Quốc tấn công xâm chiếm toàn bộ Đông Dương đã được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi…