Gói hỗ trợ của Tiểu bang Brandenburg- Soforthilfe Corona Brandenburg

Tiếp theoTiểu bang Bayern, Brandenburg đã đưa vào thực hiện gói hỗ trợ không hoàn lại cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ.
Mức hỗ trợ như sau:
• Từ 0 đến 5 lao động: Tối đa 9.000 €
• Từ trên 5 đến 15 lao động: Tối đa 15.000 €
• Từ trên15 đến 50 lao động: Tối đa 30.000 €
• Từ trên 50 đến 100 lao động: Tối đa 60.000 €

Xin gửi đến cộng đồng doanh nghiệp thông tin về gói hỗ trợ này dưới dạng hỏi và đáp.
1. Ai là người có tiêu chuẩn xin hỗ trợ?
Có tiêu chuẩn xin hỗ trợ bao gồm : Tất cả các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và có số lao động không quá 100, những người tự hành nghề và những người buôn bán cá thể.
2. Ai không có tiêu chuẩn xin hỗ trợ?
Các doanh nghiệp có trên 100 lao động.
Các doanh nghiệp đã gặp khó khăn trước khủng hoảng CORONAVIRUS.
Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và đánh bắt hải sản.
3. Những ai được coi là lao động của Doanh nghiệp?
Tất cả những nhân viên có nghĩa vụ đóng bảo hiểm- Vollzeit, Teilzeit- , cũng như làm ít giờ- MiniJober- đều được tính là lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên người làm ít giờ không được tính là một lao động mà phải tính theo tỉ lệ tương thích với mức làm cả ngày. Ví dụ: Một nhân viên làm nửa ngày sẽ được tính là 0,5 lao động. Doanh nghiệp có 3 nhân viên trong đó 2 nguười làm cả ngày, 1 người làm nửa ngày thì Doanh nghiệp đó có số lượng lao động là 2,5.
4. Những người tự hành nghề và những người buôn bán cá thể có được coi là lao động không?
Câu trả lời là không. Trường hợp này phải ghi trong đơn là không có lao động.
5. Các hội đoàn từ thiện có tiêu chuẩn nhận hỗ trợ không?
Nếu như không chứng minh được Hội có làm kinh tế thì không nhận được hỗ trợ.
6. Doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh trong địa bàn của
Tiểu bang Brandenburg thì xin chung cho doanh nghiệp hay xin riêng cho từng địa điểm kinh doanh một?
Xin riêng cho từng địa điểm kinh doanh một.
7. Nếu việc buôn bán, kinh doanh hay tự hành nghề chỉ là nghề phụ thì sao?
Trường hợp có giấy phép kinh doanh hoặc có chứng nhận của sở tài chính về việc tự hành nghề thì vẫn có tiêu chuẩn nhận hỗ trợ.
8. Giấy phép đăng ký kinh doanh có thể nộp sau được không?
Không, vì đó là điều kiện quan trọng để được nhận hỗ trợ.
9. Có thể xin nhiều lần gói hỗ trợ này không?
Không, đây là gói hỗ trợ một lần.
10. DE- Minimis là gi?
DE- Minimis là quy định phòng chống lợi dụng các gói hỗ trợ để cạnh tranh không lành mạnh.
11. Các loại giấy tờ nào phải gửi kèm theo đơn xin hỗ trợ?
• Giấy tờ tùy thân như Hộ chiếu, chứng minh thư…
• Giấy phép đăng ký kinh doanh / nếu là công ty góp vốn làm chung – GbR- thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh của tất cả các thành viên công ty.
• Những người tự hành nghề phải có chứng nhận của sở tài chính về việc tự hành nghề, quyết định cấp mã số thuế…
• Danh sách lương của doanh nghiệp- Lohnjournal- Nếu doanh nghiệp có trên 5 lao động.
• Tờ phụ lục DE-MINIMIS

12. Xin hỏi có thể lấy mẫu đơn ớ đâu và nộp cho cơ quan nào?
Anh chị em lấy mẫu đơn tại trang WEB https://www.ilb.de/…/zuschu…/soforthilfe-corona-brandenburg/
Đơn và các giấy tờ kèm theo gửi về địa chỉ EMAIL > [email protected]

Đinh Tuấn Hưng
Existenzgründerberater
VietStar Consulting Berlin

Nguồn : Tư vấn doanh nghiệp

Bình luận