Miễn dịch cộng đồng: Nhà virus học Đức Drosten giải thích vai trò của „xét nghiệm kháng thể“

“Những người này là dương tính đối với kháng thể chống lại virus Sars-CoV-2 và như chúng tôi có thể giả định, họ miễn dịch với virus”. Con số „những người miễn dịch âm thầm“ này sẽ lên tới từ 60% đến 70% dân số (tức là có tới 60% đến 70% dân số bị nhiễm bệnh), trước khi làn sóng đại dịch dừng lại.

Để có thể ước tính chính xác đại dịch coronavirus, người ta phải tìm hiểu xem có bao nhiêu người đã bị lây nhiễm và sau đó miễn dịch với virus này, nhà virus học Đức Drosten nói. Cho việc này, các xét nghiệm nhanh về kháng thể sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Trong cuộc chiến chống lại virus corona, các xét nghiệm kháng thể mà được thực hiện trên diện rộng theo phương pháp xác xuất chọn lọc, chỉ còn là vấn đề thời gian vài tuần nữa, nhà virus học Christian Drosten từ Viện virus học Charité tại Berlin nói trong podcast của mình tại đài NDR.

Các xét nghiệm kháng thể này nhằm tìm ra ai đã miễn dịch với virus Sars-CoV-2 và để làm rõ bức tranh dịch tễ học (lây lan) của virus. “Kết quả sẽ là trụ cột thông tin thứ ba mà chúng ta cần ước tính trong tương lai gần, bên cạnh dữ liệu hiện nay về con số các ca nhiễm đã được phát hiện qua xét nghiệm PCR và con số người nhiễm bệnh đã chết“, ông Drosten nói.

Hiện tại vẫn chưa biết rõ tỷ lệ các ca nhiễm chưa phát hiện (những người đã bị nhiễm nhưng không phát hiện) cao đến mức nào. “Rất tiếc là cũng không có dữ liệu đáng tin về điều này từ Trung Quốc“, ông Drosten nói. Bây giờ điều quan trọng là tìm ra có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh mà họ không nhận ra hoặc không lấy làm nghiêm trọng vì họ chỉ có các triệu chứng rất nhẹ.

Tuy nhiên, những người này là dương tính đối với kháng thể và như chúng tôi có thể giả định, họ miễn dịch với virus“. Con số „những người miễn dịch âm thầm“ này sẽ lên tới từ 60% đến 70% dân số (tức là có tới 60% đến 70% dân số bị nhiễm bệnh), trước khi làn sóng đại dịch dừng lại.

Nếu chúng ta bị nhiễm bệnh Covid-19, phải mất khoảng 10 ngày để chúng ta tạo ra kháng thể“, ông Drosten giải thích. Dĩ nhiên lúc ban đầu tỷ lệ của kháng thể trong máu vẫn rất thấp. Nó chỉ có thể được chứng minh rõ ràng (qua xét nghiệm kháng thể) sau khi nhiễm bệnh từ 2 đến 3 tuần. “Sau đó người ta có thể sử dụng xét nghiệm này để đo xem bệnh nhân có kháng thể trong máu hay không – bất kể là bị nhiễm bệnh nặng, nhẹ hoặc thậm chí hoàn toàn không biết mình bị nhiễm bệnh“.

Drosten nói rằng mặc dù đã có khả năng thực hiện các xét nghiệm kháng thể trong phòng thí nghiệm, nhưng nó rất phức tạp và chỉ có thể thực hiện ở một mức độ nhỏ. “Các xét nghiệm miễn dịch tự động và nhanh là cách thức thực tế duy nhất để xác định một người đã từng bị nhiễm bệnh Covid-19 hay chưa“, nhà virus học tự tin nói.

Hiện tại có rất ít công ty sản xuất xét nghiệm kháng thể này và cung cấp với số lượng lớn, vì các xét nghiệm kháng thể vừa mới được phát triển. Tuy nhiên, ông Drosten tin tưởng rằng thời gian sẽ chỉ kéo dài vài tuần nữa cho tới khi có các cuộc “xét nghiệm với mức độ lớn và hàng loạt, trong đó chúng tôi sẽ kiểm tra hàng nghìn người” có thể được thực hiện.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://www.n-tv.de/panorama/Drosten-rechnet-bald-mit-Antikoerpertests-article21668886.html

Bình luận