Can Vietnam “defeat” China in East Sea?

In the context of China taking advantage of the Covid-19 pandemic to overwhelm the lawful sovereign states in the East Sea (South China Sea), a question arises if armed conflict occurs in the disputed waters between Vietnam and China, what…
Gửi Công hàm – Việt Nam có kiện Trung Quốc?

Công hàm mà Việt Nam vừa gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc trên Biển Đông có điểm mới chưa từng có từ trước, động thái này không chỉ rõ ràng mà còn rất mạnh…