South China Sea: Vietnam is preparing to sue China

Vietnam is said to be preparing a case in an international arbitration court against China’s unjustified claim in the East Sea (South China Sea- SCS). The time is now considered to ripen for a historic Vietnamese lawsuit as China increasingly…
Biển Đông: VN chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc

Việt Nam được cho là đang chuẩn bị hồ sơ kiện lên tòa trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Trung Quốc. Thời điểm hiện nay được coi chín muồi cho một…