Vietnam: Debate on following capitalism or socialism

At the time the ruling Communist Party of Vietnam (CPV) is preparing for its 13th National Congress slated in early 2020, General Secretary Nguyen Phu Trong continued to promote “Marx-Leninism” in Vietnam. The “socialist” nature of Vietnam’s regime is a…
Đài Loan -Trung Quốc “rực lửa”

Ngày 20/5/2020, nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, chính thức đánh dấu thêm 4 năm quan hệ Trung – Đài sẽ tiềm ẩn nhiều sóng gió. Trong lễ nhậm chức nhiệm…