Vietnamese Activists condemn latest arrests

Vietnam’s persecution against independent journalists, bloggers or activists, most recently wotj the arrests of Mr. Pham Thanh and Nguyen Tuong Thuy, continues to be under monitoring of local activists and international observers. Speaking on a BBC talk show on Thursday,…
Mỹ và Anh “làm thịt” Huawei của Trung Quốc

Ngay sau tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về các biện pháp hạn chế hoạt động của Huawei, tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, Chính phủ Anh đã chỉ đạo Trung tâm An ninh…