No tourist exchange between Vietnam and the US due to Covid-19

The Covid-19 pandemic and the suspension of US visa interviews made Vietnamese people no longer travel to the US for visits while many Vietnamese Americans were also unable to return to Vietnam because they were not allowed to return and…
Việt Nam chuẩn bị khởi kiện  Trung Quốc?

Kể từ sự kiện năm 2014 khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các biện pháp hòa bình mà Việt Nam lựa chọn để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông ngày càng tỏ…