Vietnam: Is the emergency room becoming a performance place?

Cameras, smart phones flooded the operating room, where doctors were separating twins Dieu Nhi and Truc Nhi, raising questions about ethics and journalistic morality. At 6 o’clock on July 15, the two babies Dieu Nhi and Truc Nhi, 13 months…
Việt Nam sẽ ‘chọn phe’ nào trên Biển Đông?

Chính sách quyết đoán khẳng định quyền lực và chủ quyền của Trung Quốc trong những ngày gần đây dường như đang tạo thêm nhiều đối thủ cho Bắc Kinh, nhưng với quốc gia láng giềng có chủ quyền tranh…
Mỹ và châu Âu bắt tay chống Trung Quốc

Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ là Robert O’Brien đã đến thủ đô Paris của Pháp vào thứ hai 13/7, bắt đầu chuyến thăm ba ngày để thảo luận với các đồng nghiệp châu Âu…