Tuyên bố của văn phòng Liên minh châu Âu tại Việt Nam về hai bản án tử hình người dân Đồng Tâm

European Union in Vietnam

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì liên quan đến cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020.
Liên minh châu Âu phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và việc bãi bỏ hình phạt này là cần thiết để bảo vệ quyền được sống của mỗi người. Ngày càng có sự đồng thuận cao trên thế giới phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình. EU hối thúc Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình, coi đây là một bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ.

Các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. EU và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn trọng pháp quyền và được hưởng đầy đủ quyền được xét xử công bằng, như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một bên ký kết.

Nguồn: https://www.facebook.com/EUandVietnam/posts/3399943940048742


Statement by the Spokesperson on two death sentences

On 14 September 2020, the Hanoi People’s Court handed down death sentences to defendants Le Dinh Cong and Le Dinh Chuc over their involvement in the tragic confrontation between civilians and security forces at Dong Tam commune on 9 January 2020.
The European Union is opposed to the use of capital punishment in all forms and under all circumstances and consistently calls for its universal abolition. The death penalty is cruel and inhumane and its abolition is essential to protect every person’s right to life. There is a large and growing consensus in the world against the use of the death penalty. The EU urges Vietnam to adopt a moratorium on its use, as the first step towards abolition.
Reports about the conditions and proceedings of the trial also raise serious concerns. The EU and its Member States strongly advocate for the rule of law and for the full right to a fair trial, as stipulated in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Vietnam is a signatory party.

Source: https://www.facebook.com/EUandVietnam/posts/3399943940048742