Báo cáo Đồng Tâm

Phạm Đoan Trang & William Nguyễn, tháng 9 năm 2020 Tóm tắt sự kiện Khoảng từ 1 đến 3h sáng ngày mùng 09 tháng 01 năm 2020, hàng nghìn cảnh sát thuộc nhiều lực lượng: đặc nhiệm, cơ động, hình…
How Israeli Weapons Power Vietnam’s Cruel Surveillance State

Vietnam is now one of Israel’s largest markets for weapons and surveillance technology. But those defense exports are used by Hanoi’s repressive communist regime to silence its own population Vietnam’s dictatorship has lasted for decades. Its longevity and repression mean…