Communist Party personnel set from upper level

The Communist Party of Vietnam (CPV)’s leadership arrangements for the next term are “all decided by a small group” and the one-party institution “hardly guarantees that selected personnel will not be corrupted,” one local political observer told VOA. The CPV…
Đảng lo Đại hội, Dân đang chết chìm

“Mưa xối xả dồn dập đổ xuống Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và một phần Nghệ An. Các bạn hãy cầu nguyện cho đất nước này. Đảng thì lo đại hội, còn Dân thì đang chết chìm. Âu cũng…