RCEP creates a “strong strategic” position for China

China can take advantage of the signed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP ) to achieve its strategic goals in the region, including as a springboard for its Belt and Road Initiative, according to a senior economist from Vietnam. Talking to…
ĐƯỢC HAY MẤT SAU TRANH CÃI?

“Đáng sợ hơn, người ta mất niềm tin vào khoa học, báo chí tự do Phương Tây. Tin vào những thuyết âm mưu, trích nguồn những trang web không ai kiểm chứng nổi, chỉ cần nó nói đúng với điều…