Vietnam: What is school violence?

How many times did you fight when you were in school? Do not say no. I don’t believe it. I am used to be considered a kind of “people of the family,” did well from child to adulthood, all day…
Trump quyết “đánh” Tập đến cùng

Sau quyết định rút ngắn thời hạn visa cho các đảng viên Trung Quốc và thân nhân họ, từ 10 năm xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng cũng như trừng phạt một công ty lớn của Trung Quốc ở…