Reviewing the world and Vietnam in 2020?

During 2020, there are numerous events with great concerns about the world and Vietnam. A number of guests of BBC News Vietnamese at the end of the year shared their views. From Kent, UK, BBC World Service journalist Nguyen Giang…
Chơi với Mỹ không sợ mất Đảng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=in93CSA9j4M Trước thềm năm mới 2021 và Đại hội 13 của Đảng, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, một trong số những triết gia đương đại của cộng đồng nghiên cứu triết học trên thế giới…