China’s South China Sea Policy under Xi Jinping

China’s policy on the South China Sea (Vietnamese call it the East Sea) became more aggressive after Xi Jinping became China’s highest leader in November 2012. We can gauge the magnitude of this aggression by considering how, after coming to…
Việt Nam và các nước ASEAN mua vaccine ở đâu?

Nỗ lực sản xuất vaccine ngừa Covid-19 đang có những kết quả ban đầu được đánh giá là khả quan. Một số nước ASEAN đã bắt đầu ký giao kèo với các hãng dược để đặt mua vaccine. Thái Lan…