Vietnamese workers in Thailand, Laos and Cambodia in COVID-19 pandemic

From mid-November 2020, when COVID-19 showed signs of rapid recurrence in Myanmar, then to Thailand and other countries, jobs and lives of Vietnamese migrant workers in Thailand, Cambodia, and Laos continue to be severely affected. Citing Thailand’s Ministry of the…
Is Vietnam difficult to break through on “old thinking”?

2020 can be seen as a successful year for Vietnam when it effectively controls the Covid-19 pandemic and maintains a positive GDP growth rate (2.4% according to IMF forecasts) in the context of the global economic recession, making many countries…
Việt Nam khó đột phá trên nền “tư duy cũ”?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=7IcrAUVAQ9k Năm 2020 có thể được xem là một năm thành công đối với Việt Nam khi kiểm soát hiệu quả Covid-19 và duy trì tốc độ tăng trưởng GDP dương (2,4% theo dự báo của IMF) trong…
Nếu bám ghế, sức khỏe ông Trọng sẽ gặp nguy hiểm

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=hN_3sCrv3Cs Ông Nguyễn Phú Trọng đang căng sức ra chiến đấu để giữ ghế vào hội nghị 15 sắp tới là một việc làm rất liều lĩnh cho sức khỏe của ông. Ai cũng biết ông Trọng quý…