Phát biểu của tổng thống Đức- Steinmeier về việc chiếm tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 06.01.2021

Bản dịch của Lê Thanh Nhàn

Việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình do kết quả của bầu cử tự do là nền tảng của nền dân chủ.

Một đám đông có vũ trang, được kích động bởi một tổng thống đương nhiệm, người coi thường nền tảng này, đã tấn công Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua. Đó là một cơn bão ở trung tâm của nền dân chủ Hoa Kỳ; một cơn bão – như chúng ta đang nghe thấy – đã cướp đi sinh mạng của bốn người.

Những bức ảnh làm chúng ta rúng động. Chúng ta đã thấy ngay cả nền dân chủ lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất trên thế giới cũng dễ bị tổn thương như thế nào.

Những cảnh này mà chúng ta đã thấy là kết quả của sự dối trá và thậm chí còn dối trá hơn nữa, của sự chia rẽ và khinh miệt nền dân chủ, của sự thù hận và kích động – cũng từ cấp cao nhất.

Đây là một bước ngoặt lịch sử đối với Hoa Kỳ, và nó là một cuộc tấn công vào nền dân chủ tự do nói chung.

Nhưng tôi chắc chắn rằng: nền dân chủ Mỹ mạnh hơn sự thù hận này. Các thể chế của dân chủ mạnh hơn sự dối trá và kích động.
Việc bầu chọn Joe Biden hiện đã được xác nhận. Ngày 20 tháng 1 sắp diễn ra và cùng với nó là quá trình chuyển đổi dân chủ. Chúng tôi muốn làm việc với tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ và với tất cả những người dân chủ ngay thẳng, bất kể đảng phái nào.

Ngọn đuốc của nền dân chủ sẽ lại tỏa sáng.

Nó chỉ không tự nó xảy ra. Chúng ta nhìn thấy những bức ảnh của Điện Capitol, nhưng chúng ta không quên – mặc dù ở một hình thức khác và với một không gian khác – những bức ảnh đó khi những người chống đối nền dân chủ chiếm các bậc thang của Reichstag (tòa nhà quốc hội Đức) của chúng ta.

Đó là lý do tại sao tôi gửi thông điệp này đến tất cả chúng ta ngày hôm nay: sự thù hận và kích động gây nguy hiểm cho nền dân chủ. Nói dối gây nguy hiểm cho nền dân chủ. Bạo lực gây nguy hiểm cho nền dân chủ.

Chúng ta hãy nhớ, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch khó khăn này, đặc biệt là trong năm bầu cử đang ở trước mắt chúng ta: dân chủ là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Nó sống từ sự cam kết của các công dân của nó. Nó cần sự tôn trọng các quy tắc và thể chế của nó.

Ở Đức, chúng ta có thể tin tưởng rằng: nền dân chủ của chúng ta quan trọng đối với chúng ta hơn tất cả những khác biệt của chúng ta.

Tổng thống Đức – Steinmeier/ Steinmeier – President of Germany

Deutsch

Der friedliche Machtwechsel infolge freier Wahlen ist ein Grundstein der Demokratie.
Ein bewaffneter Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten, der diesen Grundstein missachtet, hat gestern den US-Kongress gestürmt. Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie; ein Sturm, der – wie wir derzeit hören – vier Menschenleben gekostet hat.
Die Bilder haben uns erschüttert. Wir mussten mit ansehen, wie verwundbar selbst die älteste und mächtigste Demokratie der Welt ist.
Diese Szenen, die wir gesehen haben, sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze – auch von allerhöchster Stelle.
Das ist eine historische Zäsur für die Vereinigten Staaten, und das ist ein Angriff auf die liberale Demokratie überhaupt.
Aber ich bin mir sicher: Die amerikanische Demokratie ist stärker als dieser Hass. Die Institutionen der Demokratie sind mächtiger als Lügen und Hetze.
Die Wahl Joe Bidens ist nun bestätigt. Der 20. Januar steht bevor und damit der demokratische Übergang. Mit dem gewählten US-Präsidenten und mit allen aufrechten Demokraten, gleich welcher Partei, wollen wir arbeiten.
Die Fackel der Demokratie wird wieder heller leuchten.
Nur von allein passiert das nicht. Wir sehen die Bilder vom Kapitol, aber wir vergessen nicht – wenn auch in anderer Form und anderer Dimension – jene Bilder, als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstags besetzten.
Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle: Hass und Hetze gefährden die Demokratie. Lügen gefährden die Demokratie. Gewalt gefährdet die Demokratie.
Denken wir daran, gerade in dieser schweren Pandemie-Zeit, gerade in dem Wahljahr, das jetzt vor uns liegt: Die Demokratie ist unser kostbarstes Gut. Sie lebt vom Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie braucht den Respekt vor ihren Regeln und ihren Institutionen.
Darauf können wir in Deutschland vertrauen: Unsere Demokratie ist uns wichtiger als all unsere Differenzen.
https://www.bundespraesident.de/…/210107-Statement

Bình luận