HÃY CHUNG TAY PHỤNG SỰ CÔNG LÝ – HÃY LÀM VIỆC TRONG NGÀNH TƯ PHÁP ĐỨC!

Nhiều người dân Berlin là người nhập cư hay có cha mẹ, ông bà xưa nhập cư vào Đức. Ở nhà, họ không chỉ nói tiếng Đức mà thường còn nói cả ngôn ngữ của tổ tiên hay họ vẫn có nhiều mối quan hệ mật thiết với quê hương thứ nhất của mình.

Tất cả những người này với kinh nghiệm, trình độ và tiềm năng của bản thân đã làm phong phú thêm đời sống xã hội và là một bổ sung cần thiết cho các cơ quan, tổ chức công của thành phố chúng ta.

Các cơ quan tư pháp của bang Berlin muốn đưa sự đa dạng sắc tộc từ xã hội này vào bộ máy làm việc của mình. Vì chỉ có sự bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội mới có thể giúp các cơ quan hành chính thật sự “gần dân”.

Đối với con em của các gia đình nhập cư, đây là cơ hội nằm trong tầm tay để có thể  làm việc cho thành phố và trực tiếp tham gia vào việc tổ chức cuộc sống xã hội của chúng ta.  Đây cũng là một sự lựa chọn an toàn, hấp dẫn cho các bạn đang tìm nghề nghiệp hay tìm ngành học.

Dự án „Nâng cao sự đa dạng của ngành Tư pháp tại Berlin“ giới thiệu  các công việc trong ngành Tư pháp mà không đòi hỏi bạn phải là cử nhân Luật. Mục đích của Dự án là hướng dẫn người nhập cư hay con em của các gia đình nhập cư phương cách tham gia các chương trình đào tạo trong hệ thống Tư pháp  của Berlin và giới thiệu những sự nghiệp chờ đón khi các bạn ra trường.

Tất cả các học sinh phổ thông tốt nghiệp ở mọi cấp đều có thể chon ba ngành học và công việc hấp dẫn khác nhau trong ngành Tư pháp Berlin: Là Nhân viên bảo vệ tư pháp, bạn góp phần đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người trong toà án; Là Thư ký tư pháp, bạn điều hành và thực hiện các công việc văn phòng của toà án và với chức danh  „Người chăm sóc pháp lý– Rechtspfleger*in“ bạn là „thẩm phán nhỏ“, làm việc và ban ra những quyết định độc lập trong một số các vấn đề pháp lý.

Việc đã có ngay tư cách công chức từ khi bắt đầu đào tạo là một điểm đặc biệt hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp và sau thời gian thử thách ba năm, bạn sẽ được phong chức danh Công chức trọn đời – một yếu tố kinh tế quan trọng giúp cho việc lập kế hoạch đời sống riêng tư.

Toà án tối cao tiểu bang và các toà án sơ thẩm của Berlin tổ chức những đợt thực tập để tất cả những người quan tâmcó điều kiện tìm hiểu về  các công việc này.

Các bạn có ý định muốn vào học các ngành này sẽ được tư vấn kỹ càng và được giúp đỡ thử luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn.

Học và làm việc trong các cơ quan hành chính công là những mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được đối với bạn hay con cháu bạn, dù bạn ở nơi nào trên đất Đức.

Tôi, Thu Lan Böhm, là điều phối viên chính của Dự án. Trong tư cách này, tôi sẵn sàng trả lời trực tiếp và cụ thể tất cả các câu hỏi liên quan đến Dự án „Nâng cao sự đa dạng của ngành Tư pháp tại Berlin“. Là người nhập cư vào Đức từ 40 năm trước, tôi hiểu rất rõ những lo lắng và cả những mong muốn của người nhập cư. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua điện thoại hay E-Mail. Nếu cần tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn hay bất kỳ ai quan tâm đến Dự án này.

Thông tin liên hệ:

Frau Thu Lan Böhm (Projektkoordinatorin)

Amtsgericht Neukölln/ Zi. 212 a

Karl-Marx-Str. 77/79

12043 Berlin

Tel: 030/90191-272 und 01511/885 2317

E-Mail: [email protected]

==========================================

IM DIENST DER GERECHTIGKEIT – MACH MIT!

In Berlin lebt eine Vielzahl von Menschen, die selbst oder deren Vorfahren nach Deutschland zugewandert ist, die zu Hause neben Deutsch eine andere Sprache spricht oder vielfältige Kontakte zu anderen Ländern unterhält. All diese Menschen mit ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und Potenzialen sind eine Bereicherung für unser Zusammenleben, für unsere Stadt und für die Institutionen unserer Stadt.

Diese Vielfalt soll sich auch in der Justiz des Landes Berlin widerspiegeln. Nur durch Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen sind unsere staatlichen Einrichtungen wirklich „bürgernah“. Die Chance, für unsere Stadt zu arbeiten und unser Zusammenleben mitzugestalten, ist für junge Menschen heute greifbar und eine sichere, attraktive Alternative bei der Berufswahl.

Im Projekt “Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz“ werden solche Arbeitsfelder vorgestellt. Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte erhalten wertvolle Tipps, wie eine Ausbildung in der Berliner Justiz erreicht wird und welche Türen danach offenstehen.

Denn die Berliner Justiz hält für Schulabsolvent*innen aller Stufen im nicht richterlichen Dienst attraktive Berufe und Karrierewege bereit: Als Justizhauptwachmeister*in sind Sie für die Sicherheit aller Menschen im Gerichtsgebäude da. Als Justizsekretär*in managen Sie den Betriebsablauf des Gerichts. Und als Rechtspfleger*in arbeiten Sie selbstständig und treffen eigene Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten der Bürger*innen.

Eine interessante Perspektive bietet die Ausbildung oder das duale Studium, denn bereits Anwärter*innen haben Beamtenstatus. Schon nach Ablauf der dreijährigen Probezeit kann eine Verbeamtung auf Lebenszeit folgen, durch die eine Lebensplanung Sicherheit gewinnt.

Das Kammergericht und die Amtsgerichte bieten Praktika an, damit interessierte Menschen diese Berufe kennenlernen können.

Den zukünftigen Bewerber*innen stehen fachkundige, persönliche Beratung und praxisnahe Vorbereitungsangebote für das Bewerbungsverfahren zur Verfügung.

Die Ausbildung und Arbeit im Staatsdienst sind erreichbare Ziele – für Ihre Kinder oder auch für Sie selbst.

Als Projektkoordinatorin bin ich, Thu Lan Böhm, die direkte Ansprechpartnerin für Sie und Ihre Kinder für alle Fragen zu dem Projekt „Mehr Vielfalt in der Berliner Justiz“. Vor 40 Jahren aus Vietnam nach Deutschland zugewandert, sind mir die Sorgen aber auch Wünsche der Zuwanderer*innen nicht fremd.  Mich erreichen Sie nicht nur telefonisch oder per E-Mail. Bei Bedarf werde ich Sie und alle Interessierten gern persönlich beraten.

Ihr direkter Kontakt:

Frau Thu Lan Böhm (Projektkoordinatorin)

Amtsgericht Neukölln/ Zi. 212 a

Karl-Marx-Str. 77/79

12043 Berlin

Tel: 030/90191-272 und 01511/885 2317

E-Mail: [email protected]

Bình luận