Vì sao đại hội 13, nội bất xuất ngoại bất nhập?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vz96_n9dVqU Đại hội 13 được chính quyền thông tin là ngày chính thức bầu ra Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị và các chức danh trong tứ trụ. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức vì mọi vấn…
Dealing with fake news or silencing opposition voice?

More than a dozen days before the 13th National Congress of the ruling Communist Party of Vietnam (CPV) opened, Vietnam’s Defense Ministry and Ministry of Information and Communications on January 13 strengthened their cooperation with the stated goal of ensuring…