Various projections for Vietnam’s GDP growth in 2021

There are different perspectives in the model of economic growth in Vietnam in 2021 proposed by domestic research institutes. However, it should be noted that there are key points that have been put forward by research institutes to recommend. In…
Những kẻ bắt cóc được Hà Nội vinh danh

Berlin taz/ https://taz.de/Entfuehrungsfall-Trinh-Xuan-Thanh/!5750514/ Mười hai người Việt Nam đã bắt cóc một đồng hương từ Berlin về Hà Nội vào năm 2017. Vì điều này, họ vừa nhận được Huân chương cao nhất ở nước của họ. Họ đã bị…