Thái tử đảng: So găng giữa Nguyễn Thanh Nghị và Trần Tuấn Anh

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=atWq9qI2898 Ngoại trừ Võ Văn Thưởng có lý lịch mờ ám, thì Nguyễn Thanh Nghị và Trần Tuấn Anh là 2 thái tử đảng thuộc hàng khủng nhất nhiện nay. Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 hiện nay là 45 tuổi, còn Trần Tuấn Anh thì năm nay 57 tuổi, hơn Nghị một con giáp. Đã từ lâu, đất nước này đã nằm gọn trong tay những thái tử đảng, dù là những thái tử dạng có lý lịch mờ ám hay có lí lịch trong sạch. Đièu này rất nguy hiểm cho tương lai đất nước, vì … Đọc tiếp Thái tử đảng: So găng giữa Nguyễn Thanh Nghị và Trần Tuấn Anh