Việt Nam tiết lộ danh tính ‘tam trụ’ như dự báo

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=eQCfZtpawwA Hôm 18/3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ cho người của các cơ quan trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội…