Survey: Vietnam’s labor shows strong signs of recovery

Companies providing human resource solutions all expressed optimism about the labor situation in Vietnam. On April 14, the job recruitment service company Michael Page Vietnam announced a report on Human Resource Trends in 2021, saying that Vietnam’s labor market is…
Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính và “Lằn ranh đỏ mong manh”

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=e_h2iOtTzzY “Lằn ranh đỏ” được Đảng Cộng sản vạch ra để cảnh báo các quan chức trong nội bộ, đặc biệt với các cương vị cao như Thủ tướng Chính phủ, về sự trừng phạt nếu có các…
Ai cấm ông Nguyễn Phú Trọng đụng đến Hoàng Trung Hải?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=zAhAEndnLSI Hoàng Trung Hải sai phạm còn nghiêm trọng hơn cả Đinh La Thăng, bởi Hoàng Trung Hải sát cánh Nguyễn Tấn Dũng 10 năm với vai trò là phó thủ tướng phụ trách về xây dựng cơ…