“Người Mỹ đã phản bội chúng tôi”

Cựu Tổng thống Nam VN Nguyễn Văn Thiệu nói về Hồi ký của Kissinger và về chiến tranh VN Tuần báo Đức Der Spiel số 50 năm 1979 – Ngày 09.12.1979 Spiegel: Thưa ông Thiệu, từ 1968 đến 1973 Hoa…
What does Vietnam learn from Japan’s labor market?

“We interviewed more than 1,500 people, but 99% ended their self-introductions with the affirmation ‘No matter how hard we work, we will do our best.” “It would be great if those were the words of people who really want to…
Phan Văn Giang đem biển Đông đổi lấy tình hữu nghị?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=8a0WVQ6x-Vk Câu chuyện Phan Văn Giang gặp Ngụy Phượng Hòa là một trường hợp bất thường. Bất thường vì một tướng võ mà lại có hành động nhu ngược rất khác thường. Mỗi hành động như vậy không…