Mạng người Việt giá bao nhiêu?

Hãy đề phòng với người anh em “môi hở răng lạnh” nhưng lúc nào răng cũng rình để cắn nát môi. Mạng người Việt giá bao nhiêu? Đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông,…