Họp quân ủy Trung ương, Phan Văn Giang bị đè bởi “xe buýt 3 tầng”

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=mgp2xxR6GT4

Quân ủy trung ương nghĩa là đảng ủy quân đội. Về mặt nhà nước thì Phan Văn Giang là người đứng đầu Bộ Quốc Phòng, nhưng về mặt đảng thì trên Phan Văn Giang còn có 3 nhân vật bên trên. Nói chung Phan Văn Giang đang bị đè bởi “xe buýt 3 tầng”. Như vậy quyền lực thực sự của Phan Văn Giang không được lớn như mọi người tưởng.

Ngày 17/6 ông Nguyễn Phú Trọng đã cho triệu tập cuộc họp đầu tiên của Quân ủy Trung Ương để xác định lại thứ hạng của từng người trọng đảng ủy quân đội. Đây là cuộc họi rất quan trọng, vì nó sẽ ra quy định giới hạn quyền lực cho từng nhân vật.

Với bài vở quen thuộc, sợ tình trạng tự diễn biến trong Quân đội, ông Nguyễn Phú Trọng đề ra mục đích hành động cho đảng ủy quân đội là quyết liệt đấu tranh bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Nghĩa là ông Trọng xem những tư tưởng tiến bộ là kẻ thù lớn hơn cả tham nhũng. Thà để tham nhũng phá nát đất nước chứ không bao giờ để quân đội có tư tưởng nào khác tư tưởng cộng sản.

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự quân ủy trung ương lần này có các gương măth nổi tiếng trọng tứ trụ: Đó là Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, làm Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, làm Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Văn Giang, thượng tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kỳ họp quân ủy trung ương đầu tiên

Định hình trật tự quyền lực trong Quân Ủy Trung Ương

Trongb Quân Ủy Trung ương, quyền lực nhất vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng người trực tiếp lãnh đạo Phan Văn Giang về măth đảng; tiếp theo là ông Phạm Minh Chính là người trực tiếp lãnh đạo Phan Văn Giang về mặt chính phủ; cuối cùng là ông Nguyễn Xuân Phúc, trên danh nghĩa là người chỉ huy cao nhất của ông Phan Văn Giang về mặt nhà nước. Thực chất, quyền lực ở Bộ Quốc Phòng là sự cạnh tranh giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính thôi, chứ ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là có danh không có thực quyền. Còn cuối cùng là Võ Văn Thưởng, không có vai trò gì đáng kể trong Quân ủy Trung Ương cả.

Ông Võ Văn Thưởng thực chất là người theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị bỏ nhiệm các vị trí trong Quân ủy Trung ương thôi. Lần này ông Thưởng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người; Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 người, trong đó có 3 vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo như báo chí nhà nước CS thì Quân ủy Trung ương có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống.

Đáng nói là quân ủy Trung Ương cũng quyết định luôn cả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng. Các dự án mua vũ khí hằng năng là do quân ủy trung ương quyết định. Đây là nơi chi tiêu tiền ngân sách cho việc mua sắm và trang bị vũ khí cho quân đội. Nơi đây mà thông đồng với bên bán nâng khống giá trị để nhận lại quả hợp đồng mua bán vũ khí đều xuất phát từ đây. Nếu Phan Văn Giang có muốn ăn, thì chắc chắn phải cho cho 3 tầng xe buýt bên trên mới rút ruột ngân sách được. Kể ra, bị “xe buýt 3 tầng” đè lên người, Phan Văn Giang khó mà tự ý làm gì được.

Từ trái sang phải: Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Phan Văn Giang

Nguyễn Phú Trọng có sơ muối được gì trong vai trò chủ tịch quân ủy trung ương?

Cho đến bây giờ, người ta chỉ thấy ông Nguyễn Phú Trọng tham quyền chứ chưa có bằng chứng nào cho rằng ông tham tiền. Nếu đây là sự thật thì ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính có muốn kiếm chác trong hợp đồng mua vũ khí cũng khó. Tuy nhiên với tổ chức bộ máy chính quyền CS phức tạp, cồng kềnh nhưng nhiều kẽ hở thì các nhân vật bên dưới ông Trọng vẫn có thể lách luật như thường. Có thể những người này kiếm chác được nhưng không dễ dàng.

Có thể nói, bản chất của ông Trọng là muốn quân đội không bị lệch hướng tư tưởng, nên trong vai trò là bí thư quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đảng ủy quân đội phải làm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội là chính. Dưới thời ông Trọng, tổng cục chính trị sẽ đóng một vai trò rất lớn trong công tác kiểm soát tư tưởng quân đội.

Nguyễn Phú Trọng là cọn người bảo thủ, đối với ông không gì ngoài việc giữ quyền lợi cho đảng. Mà để giữ quyền lợi cho đảng thì vẫn là công tác tư tưởng quân đội tốt, để sao cho quân đội sẽ bảo vệ đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông Trọng nói rằng: “Đây là nhân tố có tính chất quyết định. Đây là vấn đề chiến lược lâu dài, là vấn đề có tính chất then chốt của then chốt. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt. Trong toàn quân không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân” .

Không biết ông Trọng làm màu hay là ông ngây thơ tin rằng, ông có thể giáo dục tư tưởng để quân đội trong sạch. Thực tế, việc kiểm soát tư tưởng trong quân đội là trong tầm tay ông Trọng, nhưng để làm sao cho quân đội trong sạch thì đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Trong cuộc họp, ông Trọng nói rằng “Quân ủy Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương, phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân”. Ông Trọng là người đa mưu túc kể nhất ĐCS, tuy nhiên nếu đây là lòi dạy thật lòng thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng khá ngây thơ.

Phan Văn Giang bị Nguyễn Phú trọng kiểm soát rất chặt.

Ông Trọng nói rằng “Quân đội là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân; đấu tranh nghiêm khắc chống tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, cũng là nêu gương để cả xã hội học tập”. Đấy là câu nói để cảnh báo rằng, ông có thể nhóm lò đốt củi bất kỳ ai phạm vào tội “tham nhũng”. Trong 5 năm nhiệm kỳ 2016-2021 ông Nguyễn Phú Trọng đã đốt rất nhiều nhân vật cộm cán trong quân đội. Vì vậy khi nhắc tới từ “trong sạch” thì đó xem như là lời đe dọa của ông với bất kỳ ai mà muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của ông.

Dưới chế độ CS thì ai cũng dính tội tham nhũng, vấn đề là nhiều hay ít. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn bắt ai thì o chỉ cần cho thanh tra là lòi ra sai phạm. Không một ai trong sạch ở chế độ CS, vậy nên ai cũng có thể là thanh củi dự bị nếu như ông Trọng muốn.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói rằng: “Lực lượng Công an, lực lượng Quân đội là hai cánh của một con chim, là “thanh kiếm và lá chắn” cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ Tổ quốc, phải trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và dựa vào nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước.”

Phiên họp lần thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua: Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Quy chế và Chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và bầu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong các đời tổng bí thư, chưa có ai thọc tay vào đảng ủy quân đội và đảng ủy công an sâu như ông Nguyễn Phú Trọng. Con người ông vì quá tham quyền nên ông đã tìm mọi cách để kiểm soát quân đội và công an. Với tổ chức tiều tầng như vậy, quyền lực của Phan Văn Giang cũng không có nhiều. Mọi thứ đều nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Cạp đất mà ăn”, ông Trọng “xử đẹp” dàn lãnh đạo Bình Dương. Lò rực lửa?

>>> Kho bạc Nhà nước đấu thầu tiền nhàn rỗi trong Quỹ vắc-xin để gửi ngân hàng lấy lãi

>>> Ngồi dưới ô Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị xuất chiêu đầu tiên

Xài tiền thuế: Điều bất hợp lý lớn nhất của báo chí cách mạng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Bình luận