“Thanh trừng hàng loạt” quan chức ở Bình Dương, ai là ngư ông đắc lợi?

Link Video: https://youtu.be/G2t9mzANL98 Tỉnh bình dương là một tỉnh giàu có tiếng ở Việt Nam, làm bí thư tỉnh này cũng rất có miếng. Lãnh đạo tỉnh này, ông Nguyễn Minh Triết từng lên tới chức chủ tịch nước. Đây là một tỉnh mạnh, tuy nhiên về truyền thống chính trị thì tỉnh này không phải là mạnh lắm. Tuy nhiên nếu nắm bí thư tỉnh này cơ hội leo cao không lớn nhưng cơ hội kiếm chác là rất lớn. Nếu để cho tỉnh tự làm sạch bộ máy thì không bao giờ được. Bất kỳ tỉnh nào cũng … Đọc tiếp “Thanh trừng hàng loạt” quan chức ở Bình Dương, ai là ngư ông đắc lợi?