Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất!

Link Video: https://youtu.be/ull62wZsH3E Ngày hai tháng bảy năm 1976, Đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo chí Nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp chính là người đầu tiên đưa…