People in blocked areas in Ho Chi Minh City cry for help

Many residents cried out for help amid a two-week strict quarantine in Ho Chi Minh City. “Yesterday, the ward announced that there were three or four cases of infection in my alley. In fact, they have been in a strict…
Ai đã dám cả gan “vỗ mặt” Tân Hiệp Phát?

Link Video: https://youtu.be/J_cRugFRDLI Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp tỷ đo. Ở Việt Nam, nếu không có quyền lực chính trị bảo kê, sẽ không có doanh nghiệp nào đủ sức lớn đến tỷ đô được. Bởi ai cũng biết,…