US does not want Vietnam to choose side, China still worries?

US Defense Secretary Lloyd Austin said that Washington did not want Hanoi to choose a side, but Chinese media immediately warned that Vietnam should continue the “4 No” policy so as not to be “tricked” by the US. Vietnam is…
‘Bắn’ vào nhau giữa ‘mặt trận Sinopharm’

Link Video: https://youtu.be/GtH75zeHzy8 Phản ứng dữ dội của công chúng, đặc biệt là dân chúng TP.HCM đối với vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã tạo ra một tình huống chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Tuy dịch…