JOINT OPEN LETTER TO VICE PRESIDENT KAMALA D. HARRIS

PRESS RELEASE For immediate release August 04, 2021 Ahead of Vice President Kamala Harris’ announced trip to Vietnam in August 2021, the Vietnam Human Rights Network and Defend the Defenders published a joint open letter asking the Vice President to…
Thông cáo báo chí

Phát hành ngay lập tức Ngày 04 tháng 8 năm 2021 Trước chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vào tháng 8 năm 2021, hai tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và…