Lo “Loạn sứ quân” – Trung ương giành quyền chỉ đạo

Link Video: https://youtu.be/OQ_EfE9-KWc Nhiều tháng chống dịch COVID-19, đặc biệt từ ngày 27/4 khi đợt dịch thứ tư bùng phát và đang diễn biến “hết sức phức tạp” ở các tỉnh miền Nam, cho thấy nhiều vấn đề về chính…